Indisk månekjøretøy har funnet svovel på månen

foto