Russland vil fengsle musiker i åtte år for prislappdemonstrasjon