To personer gjort rede for etter funn av tom båt på innsjø i Hallingdal