Tajik: Nær 300 millioner kroner skal hjelpe dem som står utenfor arbeidslivet

foto