Høye kraftpriser gir Lyse et sterkt halvårsresultat

foto