Aktor: Oslo-skytingen er langt over grensen for grov terror