Ingen streik i kommunene – enighet mellom KS og LO, Unio og YS