SMK-sjef unngikk skatt – lånte penger fra familieselskap