Stor miljødemonstrasjon mot japanske myndigheter

foto