Rapport: Jordmødre kan få hørselsskader av skrikene fra fødende kvinner

foto