Mobilbruken er fortsatt høy i enkelte områder i Oslo, viser Aksjon skolevei

foto