Nobelkomiteens leder: Russland prøver å kneble Dmitrij Muratov

foto