Vassbakks forsvarer: Grunn til å tro at det er funn av spor fra mer enn én mannsperson

foto