Uværet feide buss med passasjerer ut på et jorde i Lærdal