Norges Bank varsler at renten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i desember