Regjeringen vil undersøke behovet for nærmere sikkerhetsvurdering

foto