Riksrevisjonen skryter av statlige regnskaper

foto