Maurud: Grundige overveielser bak beslutning om frifinnelse