Biden kritisk til den britiske regjeringens budsjettplan

foto