Rapport: Ulik lønn for likt arbeid er vanligere enn antatt

foto