Tyrkia roser Sverige for utlevering av kurder

foto