Tengs-sakkyndige: DNA-beviset inneholder om lag 200 celler fra den tiltalte

foto