Ukraina sier et globalt «fredstoppmøte» først vil finne sted neste år