Britenes innenriksminister vil begrense hjemløses tilgang på telt