Klimaministeren avviser Esas klimarapport: – Bruker gamle tall