Pensjonistforbundet: Helt nødvendig med økt kjøpekraft

foto