Feil på halvparten av stridsvognene Danmark ga til Ukraina