Finnes økte inntekten med over 400.000 kroner fra 2019 til 2020

foto