67 leger ved Oslo universitetssykehus vil stoppe nytt datasystem