En fengslet veteran, radbrukket organisasjon og ukrainere i krig – fredspris til dem som ikke viker

foto