Høyesterett forkaster anken fra Laila Anita Bertheussen