IAEA: Ustabil situasjon ved Europas største atomkraftverk

foto