Europeisk olje- og gassorganisasjoner enige om å drive fram renere energi

foto