Kraftig eksplosjon rammet russisk base på Krim

foto