Dommerforeningen kritisk til forslag om fem nye tingretter