Suppekvast trekkes tilbake fra dagligvarebutikker

foto