Vekst for Storebrand – men uføretrend svekker driftsresultatet