Kraftig svekket krone bidrar til fortsatt prisvekst

foto