Kraftig nedgang i flypassasjerer siden før pandemien

foto