Næringslivets sikkerhetsråd foreslår maksgrense på 28 år for militær HV-tjeneste