Kraftselskapene sparer mindre på vannet – NVE fortsetter dialogen

foto