Pessimismen råder fortsatt i NHO-bedriftene, men utsiktene er litt lysere