Veterinærer vil merke og forsikre alle kjæledyr

foto