Regjeringen vil sette av 250 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak

foto