Seks tiår etter Cubakrisen er bruk av atomvåpen igjen en del av krigsspillet

foto