Nedgang i oljeproduksjonen på norsk sokkel i september

foto