Helseministeren foreslår strengere reaksjoner der helsepersonell begår overgrep

foto