Russland vurderer redningsaksjon for strandede romfarere ved ISS

foto