27 er døde etter gasstank-eksplosjon i Johannesburg julaften