Politiets Fellesforbund ikke overrasket over Kongsberg-anke